دانلود آهنگ دویار به نام تا تهش هستم

86 بازدید
دانلود آهنگ دویار به نام تا تهش هستم

دانلود آهنگ جدید دویار به نام تا تهش هستم

Download New Music 2YarTa Tahesh Hastam

دانلود آهنگ تا تهش هستم از دویار با کیفیت اصلی

متن ترانه دویار به نام تا تهش هستم

♩♬♫♪♭

ﻣﻦ ﻳﺎدم ﻧﻤﻴﺮه ﺣﺘﻰ ﺟﺰﻴﺎت دﻳﺸﺒﻤﻮﻧﻮ
ﻣﺜﻞ دﻳﻮوﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﻮﻧﻪ رو ﺑﻪ ﮔﻨﺪ ﻛﺸﻴﺪﻣﻮ
آﺧﺮﺷﻢ ﮔﻔﺘﻰ
ﻓﻜﺮﺗﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدت ﺑﻮی ﺧﻮب ﻣﻴﺪه
ﭼﻘﺪ اﻳﻦ ﻫﻮا ﺑﺮا ﺗﺮﻳﭗ ﺑﺎزی ﺧﻮن ﻣﻴﺪه
ﭘﺎﺷﻮ ﻟﻮس ﻧﺸﻮ اﮔﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻧﺸﺪه
ﻋﻴﺒﻰ ﻧﺪاره ﻛﻢ ﻛﻢ ۱۸ ۱۹ ﺷﺪه
ﺗﺎ ﺗﻪ ﺗﻪ ﺗﻪ ﺗﻪ ﺗﻬﺶ ﻫﺴﺘﻢ
ﻣﻴﺸﻰ ﻣﺜﻞ رﻣﻮ و ژوﻟﻴﺖ اﺻﻠﺎ
اﺳﻢ ﺗﻮرو دارم اﻳﻨﺠﺎ رو دﺳﺘﺒﻨﺪ
ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ آﺧﺮ ﺑﺸﻪ ﻳﻪ ﺗﺘﻮ رو دﺳﺘﻢ
ﺗﺎ ﺗﻪ ﺗﻪ ﺗﻪ ﺗﻪ ﺗﻬﺶ ﻫﺴﺘﻢ
ﻣﻴﺸﻴﻢ ﻣﺜﻞ رﻣﻮ و ژوﻟﻴﻮت اﺻﻠﺎ
اﺳﻢ ﺗﻮرو دارم اﻳﻨﺠﺎ رو دﺳﺘﺒﻨﺪ
ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ آﺧﺮ ﺑﺸﻪ ﻳﻪ ﺗﺘﻮ رو دﺳﺘﻢ
ﻣﻴﺸﻪ ﺣﺴﺶ ﻛﺮد ﺑﺎت ﻋﺸﻘﻮ ﺗﺴﺘﺶ ﻛﺮد
ﻛﺎش ﻣﻴﺸﺪ اﻳﻦ ﻗﻠﺒﻮ واﺳﻪ ﺗﻮ ﻧﺼﻔﺶ ﻛﺮد
ﻋﺸﻘﻢ راه ﻧﺪاره دﺳﺖ ﮔﻠﻢ
ﺗﻮرو دارم ﻳﻌﻨﻰ دﺳﺖ ﭘﺮم
اﮔﻪ ﺑﺪ ﺗﻮر ﺑﺪﺧﻮام ﻳﻌﻨﻰ ﮔﻞ ﺑﺨﻮدی
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺟﻮراﻳﻰ وﺻﻠﻪ ﺷﺪم
ﺗﺎ ﺗﻪ ﺗﻪ ﺗﻪ ﺗﻪ ﺗﻬﺶ ﻫﺴﺘﻢ
ﻣﻴﺸﻴﻢ ﻣﺜﻞ رﻣﻮ و ژوﻟﻴﻮت اﺻﻠﺎ
اﺳﻢ ﺗﻮرو دارم اﻳﻨﺠﺎ رو دﺳﺘﺒﻨﺪ
ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ آﺧﺮ ﺑﺸﻪ ﻳﻪ ﺗﺘﻮ رو دﺳﺘﻢ

دویار تا تهش هستم

برچسب ها

سایر آهنگهای دویار

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها